Zamówienie Nr GK.6620.11.18.2014 z dnia 2019-03-25 - Udzielenie zamówienia na: Wybór inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych do realizacji operacji – scalenie gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Udzielenie zamówienia na: Wybór inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych do realizacji operacji – scalenie gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer GK.6620.11.18.2014
Data wydania 2019-03-25

Hajnówka, dnia 19 marca 2019r.

GK.6620.11.18.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. „Wybór inspektora nadzoru i kontroli prac scaleniowych do realizacji operacji – scalenie gruntów obiektu „Eliaszuki i inne”, gm. Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie”.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty                   (netto/brutto)

1.

Jerzy Chomiuk Geo-projekt                                   ul. Kredytowa 3, 15-336 Białystok

28 800 zł.

2.

Artur Scheer                                                           ul. M. Skłodowskiej-Curie 3/71, 15-094 Białystok

47 200 zł.

Zamawiający - Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadamia, iż po uwzględnieniu kryterium wyboru, tj. najniższej ceny, wybrana została oferta nr 1: złożona przez: Jerzy Chomiuk Geo-projekt ul. Kredytowa 3, 15-336 Białystok. Zaoferowana cena wynosi brutto: 28 800 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych)

Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

                                                          

 

                                                                                   Starosta  Powiatu  Hajnowskiego

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-03-25

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-03-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-03-25