Zamówienie Nr GK.6642.1.5.2019 z dnia 2019-05-17 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Weryfikacja danych geodezyjnych działek położonych w Hajnówce obr. 4 Górne, oznaczonych numerami geodezyjnymi 724 i 723.

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Weryfikacja danych geodezyjnych działek położonych w Hajnówce obr. 4 Górne, oznaczonych numerami geodezyjnymi 724 i 723.
Numer GK.6642.1.5.2019
Data wydania 2019-05-17

Hajnówka, dnia 16 maja 2019r.

GK.6642.1.5.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia pn. Weryfikacja danych geodezyjnych działek położonych w Hajnówce obr. 4 Górne, oznaczonych numerami geodezyjnymi 724 i 723.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

  1. Usługi Geodezyjne Parfieniuk Bartosz, ul. Bielska 2, 17-200 Hajnówka,
  2. UNIT-GEO Sławomir Jarmoc, ul. Słoweńska 6, 15-628 Białystok.

 

Zamawiający - Starostwo Powiatowe w Hajnówce zawiadamia, iż po uwzględnieniu kryterium wyboru, tj. najniższej ceny, wybrana została oferta nr 2 złożona przez: UNIT –GEO Sławomir Jarmoc, ul. Słoweńska 6, 15-628 Białystok.

Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

                                                          

 

                                                                                   Starosta Hajnowski

                                                                                  

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-05-17

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-05-17

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-05-17