Zamówienie Nr GK.6840.1.1.2020 z dnia 2020-08-26 - Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Tytuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Numer GK.6840.1.1.2020
Data wydania 2020-08-26

STAROSTA HAJNOWSKI

z siedzibą w Hajnówce

ul. A. Zina 1

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Hajnówka.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w jednostce ewidencyjnej Hajnówka obręb 0001 Hajnówka, oznaczonych numerami:

 

L.p

 

Nr geodezyjny

 

Nr KW

 

Pow. w ha

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie w planie

 

Cena nieruchomości

 

wadium

 

1.

 

61/3

 

BI2P/00030456/9

 

0,0415 ha

 

m. Hajnówka

ul. Miłkowskiego 30

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niezabudowana

 

23 200 zł

 

2 320 zł

 

2.

 

61/4

 

BI2P/00030456/9

 

0,0680 ha

 

m. Hajnówka

ul. Zajęcza

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niezabudowana

 

40 800 zł

 

4 080 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do 25.09.2020 roku na konto 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osoby, która nie wygrała przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 01.10.2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. A. Zina 1 w Sali Konferencyjnej (sala nr 12). Bliższe informacje pod numerem telefonu (85) 682 62 66, pok. Nr 29 w godz. 8.00-15.00.

 

Starosta

Andrzej Skiepko

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Skiepko Starosta

Data wytworzenia: 2020-08-26

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2020-08-26

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2020-08-26