Zamówienie Nr GK.6840.2.1.2017 z dnia 2018-04-28 - STAROSTA HAJNOWSKI z siedzibą w Hajnówce ul. A. Zina 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 451 o pow. 0,2004 ha, położonej w obrębie Zastawa Krzyże, przy ulicy Granicznej 2, gmina Białowieża, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00040125/3.

Tytuł STAROSTA HAJNOWSKI z siedzibą w Hajnówce ul. A. Zina 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 451 o pow. 0,2004 ha, położonej w obrębie Zastawa Krzyże, przy ulicy Granicznej 2, gmina Białowieża, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00040125/3.
Numer GK.6840.2.1.2017
Data wydania 2018-04-28
Termin składania uwag do oferty 2018-06-11

STAROSTA HAJNOWSKI

z siedzibą w Hajnówce

UL. A. Zina 1

 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 451 o pow. 0,2004 ha, położonej w obrębie Zastawa Krzyże, przy ulicy Granicznej 2, gmina Białowieża, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00040125/3.

 

Na w/w nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 90 m2. Stan techniczny budynku określono jako zły, obiekt przeznaczony do rozbiórki lub do kapitalnego remontu wymagający kompleksowych nakładów remontowych.

 

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wg obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża – teren istniejącej i projektowanej zwartej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej wyznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.475,00 zł, wadium wynosi 10 % tj. 5.747,50 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do dnia 05 czerwca 2018 roku na konto Nr 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1 w Sali Konferencyjnej ( nr sali 12). Bliższe informacje po numerem telefonu (085) 682-93-77, pok. nr 29 w godz. 8.00-15.00.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-04-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-04-28

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-04-28