Zamówienie Nr KD.541.1.2017 z dnia 2017-12-29 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie do 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie do 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Numer KD.541.1.2017
Data wydania 2017-12-29

Starostwo Powiatowe                                                    Hajnówka, dnia 29.12.2017

                                          w Hajnówce

                                     

KD.541.1.2017

                                                                                    

                                                                           

                                                                           

                            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie  do 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

         Komisja Przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj. do dnia 28.12.2017 r.  do godz. 11,00 wpłynęły dwie oferty złożone przez:

 

  1. „TABLA”  Sp. z o. o.
  1. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin

Cena oferty brutto : 53 781,75

 

  1. EUROTAB Sp. z o.o.

Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje

Cena oferty brutto: 64 555,30 zł 

 

Oferta  firmy ,,Tabla” spełnia wymagania SIWZ i jest to najniższa oferowana cena.

 

         Wybrany wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

 

                                                                              STAROSTA Hajnowski Mirosław Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-12-29