Zamówienie Nr Nr zamówienia: 511964-N-2020, Nr ewidencyjny: OA.272.7.2020 z dnia 2020-03-02 - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dot. Zamówienia Nr OA.272.7.2020 z dnia 2020-02-12 - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Dot. Zamówienia Nr OA.272.7.2020 z dnia 2020-02-12 - Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Numer Nr zamówienia: 511964-N-2020, Nr ewidencyjny: OA.272.7.2020
Data wydania 2020-03-02
Hajnówka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 511964-N-2020
Data: 12/02/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Hajnowski, Krajowy numer identyfikacyjny 50658580000000, ul. ul. Aleksego Zina  1, 17-200  Hajnówka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 856 823 371, e-mail przetargi@powiat.hajnowka.pl, faks 856 824 220.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.hajnowka.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2020
W ogłoszeniu powinno być: Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2021
_________________________________________________________________________________________

Hajnówka 2.03.2020r.

 

 

OA.272.7.2020

 

                                                                                              Do wszystkich wykonawców.

 

 

 

 

Dotyczy projektu: „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na budynek mieszkań treningowych dla osób niepełnosprawnych”

 

 

            WYJAŚNIENIA

dotyczące dokumentacji technicznej

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących załączonej dokumentacji technicznej Zamawiający wyjaśnia:

W dniu 2.03.2020r do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie telefoniczne z prośbą o wyjaśnienia:

 

Pytanie.  Czy w ramach zamówienia trzeba będzie wykonać zamieszczone w przedmiarze przyłącza preizolowane?

Odpowiedź  -Nie. Przyłącza te zostały wykonane w trakcie remontu budynku warsztatów treningowych. Przyłącza te zostały doprowadzone do budynku warsztatów oraz została przygotowana odnoga do budynku mieszkalnego. W taki sam sposób rozwiązany jest problem kanalizacji, ona również doprowadzona jest do granic  budynku i należy tylko instalację wewnętrzną połączyć z zewnętrzną.

      Jednocześnie Zamawiający chce dodać, że wszystkie prace budowlane jakie należy wykonaćw ramach projektu mają dotyczyć tylko budynku mieszkalnego.

      Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 2.03.2020r. dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w którym zmieniono datę wykonania zadania z 30.11.2020r.  na 30.11.2021r.

 

                                                                                              Starosta Hajnowski

 

                                                                                                Andrzej Skiepko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-03-02

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-03-02