Zamówienie Nr OA.272.1.2017 z dnia - Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

Tytuł Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”
Numer OA.272.1.2017

Hajnówka 25.01.2017 r.

OA.272.1.2017

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup
paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuję iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

Kryterium: Najniższa cena - 100%

Cześć I

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty
brutto (zł)

GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska,
M. Tyrałą Sp. j.

ul. I Armii Wojska Polskiego
2A, 15-103 Białystok

12 985,75

BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel
Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8, 15-688
Białystok

12 837,45

F.H.U. „GRAWIT”

ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów

13 132,71

Wybrano ofertę: BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel Spółka Jawna, ul. Przędzalniana 8,15-688 Białystok, cena 12 837,45 zł. - kryterium najniższa cena.

Cześć II

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty
brutto (zł)

GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska, M.
Tyrałą Sp. j.

ul. I Armii Wojska Polskiego
2A 15-103 Białystok

12 207,28

BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel
Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8, 15-688
Białystok

16 741,00

PRINTMARK Marek Słowikowski

ul. Adama Asnyka 8A,
16-001 Kleosin

14 463,74

BLACKLINE S. C. Izabela Zaliwska -
Kupis, Paweł Pinkowski

ul. Niemcewicza 26, 71-520
Szczecin

12 800,61

F.H.U. „GRAWIT”

ul. Górny Bór 5
43-430 Skoczów

35 865,57

Wybrano ofertę: GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrałą Sp. j., ul. I Armii
Wojska Polskiego 2A 15-103 Białystok, cena 12 207,28 zł. - kryterium najniższa cena.

Wicestarosta

Jadwiga Dąbrowska

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Samuel Szymaniuk, Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-01-25

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-01-25