Zamówienie Nr OA.272.1.2018 z dnia 2018-01-03 - Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie”

Tytuł Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszeń prasowych dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie”
Numer OA.272.1.2018
Data wydania 2018-01-03
Termin składania uwag do oferty 2018-01-11

Hajnówka,03.01.2018

Znak sprawy: OA.272.1.2018

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Publikację ogłoszeń prasowych dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie”

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Z poważaniem

Starosta

Mirosław Romaniuk

PYTANIE DO ZAMÓWIENIA

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Lewczuk

Data wytworzenia: 2018-01-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-09

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-03