Zamówienie Nr OA.272.1.2018 z dnia 2018-01-12 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie
Numer OA.272.1.2018
Data wydania 2018-01-12

Znak sprawy:        OA.272.1.2018                                                            Hajnówka, 12.01.2018 r.

 

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: Publikacja ogłoszeń prasowych dotyczących 4 wydarzeń realizowanych w ramach projektu „Puszcza i ludzie”

 

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto

Cena brutto

Liczba punktów/miejsce

1.

Grupa Polska Press Oddział Białystok Oddział w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 65 lok3

17-100 Bielsk Podlaski

1440,00 zł

1771,20 zł

45,83 pkt/III

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

"Besawa" Spółka z o.o.

ul. Witosa 23/43

15-660 Białystok

800,00 zł

984,00 zł

82,5 pkt/II

3.

AGORA SA

ul. Czerska 8/10

00-732 Warszawa

Oddział w Białymstoku ul. Branickiego 17

15-085 Białystok

660,00 zł

811,80 zł

100 pkt/I

 

 

Wybrano ofertę:

AGORA SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Oddział w Białymstoku, ul. Branickiego 17, 15-085 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryterium oceny: cena oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-12