Zamówienie Nr OA.272.10.2017/2018 z dnia 2018-01-02 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”
Numer OA.272.10.2017/2018
Data wydania 2018-01-02

Hajnówka 2.01.2018r.

 

OA.272.10.2017/2018

         

                                                                                                          Jarosław Grobelny

                                                                                                         Krakowska 106J/1,

                                                                                                          35-506 Rzeszów

 

        

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               Zgodnie z art 92. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017, poz 1579)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 29.12.2017r. złożono 6 ofert. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

Cena  - 100 %

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert i ustalił jak niżej:

 

                 Złożone  oferty:

 

Lp

                     Nazwa  i adres oferenta

    Cena oferty (brutto)

1

AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP. Z O.O. ul. Chmielna 2 lok. 31,00-020 Warszawa

58302,00zł.

2

Jarosław Grobelny ul. Krakowska 106J/1,35-506 Rzeszów

9000,00zł.

3

KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25c lik. 410, 90- 350 Łodź

23862,00zł.

4

Aesco Group Sp. z o.o. ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa

9594,00zł.

5

Barbara Kulis ul. Bazyliańska 3/25,03-203 Warszawa

20400,00zł.

6

artSystems Artur Cieślik  ul. Hallera 94/5  53-203 Wrocław  

46125,00zł.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Jarosław Grobelny ul. Krakowska 106J/1,35-506 Rzeszów ze względu na najniższą zaoferowaną cenę.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. 

 

                                                                                                        Mirosław Romaniuk

 

                                                                                                         Starosta Hajnowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-01-02

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-01-02