Zamówienie Nr OA.272.10.2018 z dnia 2018-02-08 - Zakup i dostawa komputera do Starostwa Powiatowego w Hajnówce na potrzeby programu CEPiK 2.0. ROZSTRZYGNIĘCIE

Tytuł Zakup i dostawa komputera do Starostwa Powiatowego w Hajnówce na potrzeby programu CEPiK 2.0
Numer OA.272.10.2018
Data wydania 2018-02-08
Termin składania uwag do oferty 2018-02-15

Hajnówka 16.02.2018

OA.272.10.2018         

 

 

>>Wszyscy<<

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

            W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego OA.272.10.2018 z dnia 08.02.2018 na " Zakup i dostawa komputera do Starostwa Powiatowego w Hajnówce na potrzeby programu CEPiK 2.0" bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w oparciu o kryterium 100% cena wybrano ofertę firmy „COMPRO“ – 2816,70 zł brutto.

 

            Oferta została wybrana spośród:

 

 1. „COMPRO” Jolanta Olszewska

41-400 Mysłowice

 1. Kotarbińskiego 19
 • 2816,70 brutto

 

 1. "MICROSYSTEM-GROUP"

ANDRZEJ SYNEJKO I JOANNA SYNEJKO Sp.

 1. GÓRCZEWSKA 69/73

01-401 WARSZAWA

 • 2950,77 zł brutto

 

 1. Prime Computers Dariusz Leszczyński
 2. Kraszewskiego 15A

50-229 Wrocław

 • 3124,20 zł brutto

 

 

___________________________________________________________________________________________________

Hajnówka   08.02.2018

Numer sprawy: OA.272.10.2018

 

>> WSZYSCY <<

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup i dostawa komputera do Starostwa Powiatowego w Hajnówce na potrzeby programu CEPiK 2.0

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem

Mirosław Romaniuk

Starosta Hajnowski

 

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:
Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.
 2. Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/

Z uwagi na fakt, że komputer będzie wykorzystywany do obsługi systemu CEPiK 2.0 zamawiający zastrzega następujące modele i parametry:

 

Specyfikacja komputera: (HP ProDesk 600 G3, DELL OptiPlex 7050)

Procesor

Intel 6th Generation min. Intel Core i5-6500 (3,200GHz, 6MB) procesor w technologii vPro

Płyta główna

Obsługująca technologię vPRO

Chipset

Intel Q270

Karta graficzna

zintegrowana na płycie głównej Intel HD Graphics

Gniazda pamięci

4 gniazda pamięci DIMM z obsługą pamięci dwukanałowej

Zainstalowana pamięć

min. 4GB (2x2 GB lub 1x4 GB) DDR4 SDRAM 2133MHz

Kontroler dysku

SATA

Dysk twardy

min. 250 GB SATA III (7200obr/min lub SSD)

Napęd CD/DVD

min. DVD-ROM 16x/48x

 

Gniazda rozszerzeń

min. 2 gniazda PCI-Express w tym 1 gniazdo PCI-Express x16

Interfejs sieciowy

kontroler LAN Ethernet 10/100/1000 WakeOnLan

Karta dźwiękowa

TAK

Głośnik

wewnętrzny

Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia

min. 8 portów USB, min. 1 port RJ-45, porty audio, min 1 gniazdo DisplayPort

Akcesoria

Klawiatura (w układzie QWERTY) USB, mysz optyczna USB, podkładka pod mysz

Obudowa

Obudowa z zasilaczem umożliwiającym bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe orządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, kabel zasilający (wtyczka kabla zasilającego typ C, E)

 

Inne

Dedykowany agent integrujący się z oprogramowaniem Altiris Client managment Suite, pozwalający na zdalną konfigurację BIOS-u i sterowników oraz monitorowanie i diagnozowanie stanu komputera w tym wysyłanie do istniejącego systemu zarządzania informacji o stanie komponentów (komunikaty SMART, temperatury- przegrzania). Numer seryjny komputera wpisany w konfigurację BIOS.

BIOS

zainstalowana najnowsza wersja BIOSU dostępna u producenta

Oprogramowanie

Licencja na Windows 10 Profesional 32/64-bitowy PL z możliwością downgradu do Windows 7 Profesional

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani Igor Kondratiuk pokój nr …7…. tel. 85 682 47 68

 

 • Termin wykonania zamówienia.

21.02.2018 r. do godz. 12.00

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Najniższa cena,

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 • Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wypełniony „Formularz oferty”.
 2. Parafowany wzór umowy

 

 • Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

 

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr faksu zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 12.00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Oferty należy przesłać na adres e-mail: informatyk@powiat.hajnowka.pl   

w terminie do 15.02.2018 r. do godz. 12.00

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor kondratiuk

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-02-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-02-08