Zamówienie Nr OA.272.11.0217 z dnia 2017-10-03 - Unieważnienie zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku OA. 272.11.2017 z dnia 20.09.2017

Tytuł Unieważnienie zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku OA. 272.11.2017 z dnia 20.09.2017
Numer OA.272.11.0217
Data wydania 2017-10-03

 Hajnówka 3.10.2017r.

 

 

 

OA.272.11.0217

 

     ZAWIADOMIENIE

                          

             Zgodnie z zapisami Rozdziału  II ust.3 zapytania ofertowego stanowiącymi iż:

 „ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. O przyczynach unieważnienia bądź pozostawienia postępowania bez wyboru oferty Wykonawcy zostaną poinformowani” -  zawiadamiam o unieważnieniu postępowania prowadzonego w ramach rozeznania rynku pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.  Postępowanie unieważnia się z uwagi na fakt, iż najniższa zaoferowana cena przekracza  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 36900,00zł., natomiast cena jedynej oferty, która wpłynęła w ramach zapytania wynosi 39999,60zł.

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniu

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-03