Zamówienie Nr OA.272.11.2017 z dnia 2017-10-16 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowiania przetargowego „Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce” w formie rozeznania rynku

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy postępowiania przetargowego „Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce” w formie rozeznania rynku
Numer OA.272.11.2017
Data wydania 2017-10-16

                                                                                                                   

                                                                                                                       Hajnówka 16.10.2017r.

 

OA.272.11.2017

                                                                                                              

 

 

           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               Powiat Hajnowski  w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego „Pełnienia obowiązków inspektora nadzoru  nad inwestycją w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce” w formie  rozeznania rynku  zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  i „Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” informuje, że:

  1. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 12.10.2017r. złożono 7 ofert.
  2. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert i ustalił jak niżej:

 

Lp.

 

Nazwa i adres Wy konawcy

Kryterium oceny - cena

 

Łączna punktacja

1

WarMbud  Mariusz Warszycki, ul. Mickiewicza 58/20, 17-100  Bielsk Podlaski

36500,00zł.

74 pkt

2

Usługi Instalacyjno- Budowlane Zbigniew  Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin

27060,00zł.

100 pkt

3

„ATM” Krzysztof  Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Bema 99/33 , 15-370 Białystok

47478,00zł.

57 pkt

4

Przedsiębiorstwo Usługowe „AD- BUD” R i P Popow s.c., ul,. Żelazna 9/54, 15-298 Białystok

34000,00zł.

80 pkt

5

PHU „OVEN”Piotr Boratyński, ul. K. Wyszyńskiego 2 lok. 31, 15- 888 Białystok

35913,00zł.

75 pkt

6

WRZOSBUD Włodzimierz Sacharczuk, ul Wrzosowa 87, 17-200 Hajnówka

74000,00zł.

37 pkt

7

EUROENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki

43000,00zł.

63 pkt

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: Usługi Instalacyjno- Budowlane Zbigniew  Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.  Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

 

                                                                                                 

                                                                                                          Starosta Hajnowski

 

                                                                                                          Mirosław Romaniuk

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-10-16

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-10-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-10-16