Zamówienie Nr OA.272.11.2018 z dnia 2018-02-26 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zakupu i dostawy pamiątek dla uczestników projektu „Puszcza i ludzie”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zakupu i dostawy pamiątek dla uczestników projektu „Puszcza i ludzie”.
Numer OA.272.11.2018
Data wydania 2018-02-26

Znak sprawy:  OA.272.11.2018                                                                                   Hajnówka, 26.02.2017 r.

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

           

Dotyczy: zakup i dostawę pamiątek dla uczestników  projektu „Puszcza i ludzie”.

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

Liczba punktów/

Ranking

1

IDG Anna Kwiatkowska

ul. Radzikowskiego 100J/51

31-315 Kraków

 

TAK

 

2337,00 zł

 

66,92pkt/V

2

Agencja Reklamowa AYOA Józef Kraśniej

ul. Królowej Bony 2/20

11-400 Kętrzyn

 

TAK

 

2319,78 zł

 

 

 

67,42pkt/III

3

Agencja Reklamowa RESPO

ul. Chłapowskiego 14

64-000 Kościan

 

TAK

 

2103,30 zł

 

74,36pkt/II

4

FOP Karol Furtok

ul. Młodzieżowa 3

47-450 Nowa Wioska

 

 

TAK

 

2330,85 zł

 

 

67,10pkt/IV

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-02-26