Zamówienie Nr OA.272.11.2020 z dnia 2020-03-23 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. postępowania ofertowego na Zakup i dostawę kamery termowizyjnej do smartfona oraz smartfona, Nr OA.272.11.2020 z dnia 09.03.2020

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. postępowania ofertowego na Zakup i dostawę kamery termowizyjnej do smartfona oraz smartfona, Nr OA.272.11.2020 z dnia 09.03.2020
Numer OA.272.11.2020
Data wydania 2020-03-23

Znak sprawy: OA.272.11.2020                                                                    Hajnówka, 23.03.2020 r.

 

 

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Dotyczy: Zakup i dostawę kamery termowizyjnej do smartfona oraz smartfona

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 Euro w Starostwie Powiatowym informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

L.p.

 

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

Liczba punktów razem/Ranking

1.

Syriana Joanna Fischer

    ul. Porębskiego 28/17

    80 -180 Gdańsk

 

tak

3444,00 zł

I

 

 

Wybrano ofertę:

Syriana Joanna Fischer, ul. Porębskiego 28/17, 80 -180 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zapytania ofertowego.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-03-23

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-23

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-03-23