Zamówienie Nr OA.272.13.2021 z dnia 2021-04-27 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy zapytania ofertowego na: Wykonanie usług w ramach projektu "Szlakiem bioróżnorodności regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" - część IV

Tytuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy zapytania ofertowego na: Wykonanie usług w ramach projektu "Szlakiem bioróżnorodności regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" - część IV
Numer OA.272.13.2021
Data wydania 2021-04-27

logotypy

Hajnówka, 27.04.2021 r.    

OA.272.13.2021

PP.042.4.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego na: Wykonanie usług w ramach projektu "Szlakiem bioróżnorodności regionu Puszczy Białowieskiej i Doliny Narwi" -  część IV

            Powiat Hajnowski zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020"  (21 grudnia 2020 r.), informuje, iż  na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

Część IV -  opracowanie graficzne, tłumaczenie na języki: angielski i rosyjski, druk wkładów do tablic, wykonanie, transport i montaż tablic drewnianych:

  1. a) 10 sztuk tablic drewnianych o wymiarach 67cm x 90 cm,
  2. b) 2 sztuk tablic drewnianych o wymiarach 200 cm x 125 cm.

    

 

 

Kryteria cena w zł

Wartość uzyskanych punktów

L.p

Nazwa i adres Wykonawcy 

1.

Outdoor Activities Institute sp.zo.o,

ul. Matemblewska 46/2, 80-283 Gdańsk

30 800,00

47,66

2.

NARVA Mirosław Stepaniuk,  Puchły 62,17-210 Narew

 

34 200,00

42,92

3.

Usługi Turystyczne Sławomir Halicki, Dobrowoda 53, 18-106 Turośń Kościelna

18 000,00

81,56

4.

LOGO - ART Andrzej Pietroczuk, ul. Górna 2G, 17-200 Hajnówka

19 557,00

75,06

5.

Stowarzyszenie Woda Góry Las, ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań

14 680,00

100,00

6.

Tomasz Pakuła, Jacnia 55, 22-442 Adamów

23 370,00

62,82

 

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryterium określonym w zapytaniu ofertowym: cena brutto.

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: Stowarzyszenie Woda Góry Las, ul. Strzelecka 13, 61-845 Poznań, oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów - 100,00

 

Andrzej Skiepko

Starosta Hajnowski

                                                                                                               

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2021-04-27

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2021-04-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2021-04-27