Zamówienie Nr OA.272.16.2018 z dnia 2018-03-20 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze wyjazdu studyjnego do Lasów Bohemii, na które składają się 2 kompleksy leśne Las Bawarski (Niemcy) oraz Las Szumawy (Czechy) dla 20 osobowej grupy.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze wyjazdu studyjnego do Lasów Bohemii, na które składają się 2 kompleksy leśne Las Bawarski (Niemcy) oraz Las Szumawy (Czechy) dla 20 osobowej grupy.
Numer OA.272.16.2018
Data wydania 2018-03-20

Znak sprawy: OA.272.16.2018                                                                                 Hajnówka, 27.03.2018 r.

 

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: Wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i obsłudze wyjazdu studyjnego do Lasów Bohemii, na które składają się 2 kompleksy leśne Las Bawarski (Niemcy) oraz Las Szumawy (Czechy) dla 20 osobowej grupy.

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena/ Liczba pkt.

Doświadczenie zawodowe kadry (tłumacza) / Liczba pkt.

Doświadczenie zawodowe kadry (pilota) / Liczba pkt.

Razem liczba pkt./Ranking

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MARK'TUR"

inż.MarekOstrowski

ul. Podgórska 3B/4

81 - 166 Gdynia

 

40980,00 zł/60pkt.

32/20 pkt.

22/20 pkt.

100 pkt./I

-

2.

Sun & More

Sp z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71 - 037 Szczecin

-

-

-

-

Oferta odrzucona z powodu niedostarczenia wyjaśnień i uzupełnień w wyznaczonym terminie.

 

 

Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MARK'TUR"  inż. Marek Ostrowski

  1. Podgórska 3B/4, 81 - 166 Gdynia

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena, doświadczenie zawodowe kadry (tłumacza) i doświadczenie zawodowe kadry (pilota)  oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

                                                                                               Wicestarosta

                                                                                            Jadwiga Dąbrowska

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska

Data wytworzenia: 2018-03-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-03-27

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-03-27