Zamówienie Nr OA.272.17.2020 z dnia 2020-05-08 - Zakup i dostawa 20 laptopów dla 4 szkół prowadzonych przez Powiat Hajnowski

Tytuł Zakup i dostawa 20 laptopów dla 4 szkół prowadzonych przez Powiat Hajnowski
Numer OA.272.17.2020
Data wydania 2020-05-08
Termin składania uwag do oferty 2020-05-18

  Hajnówka, dnia 2020.05.08

 OA.272.17.2020 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Zakup i dostawa 20 laptopów dla 4 szkół prowadzonych przez Powiat Hajnowski

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288. )właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia. 

 

                                                                                                          Starosta Hajnowski

                       Andrzej Skiepko

 Załącznik:

-    Warunki zamówienia

-    Formularz oferty

-    Wzór umowy

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-05-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-05-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-05-08