Zamówienie Nr OA.272.17.2020 z dnia 2020-05-26 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa 20 laptopów dla 4 szkół prowadzonych przez Powiat Hajnowski

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa 20 laptopów dla 4 szkół prowadzonych przez Powiat Hajnowski
Numer OA.272.17.2020
Data wydania 2020-05-26

                                                                                                                       Hajnówka 26.05.2020r.

 

 

OA.272.17.2020

 

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Dotyczy zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa 20 laptopów dla 4 szkół prowadzonych przez Powiat Hajnowski

W ramach prowadzonego postępowania  zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w formie Zapytania ofertowego wpłynęło 16 ofert:

 

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

 Cena brutto

     ( w zł )

1

Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46,93-428 Łódź

66394,00zł.

2

Font 2 Piotr Cerkiewnik Sp j., ul Boruty 5, 15-157 Białystok

64698,00zł.

3

Podlaskie Centrum Techniki Biurowej i Medialnej „BIFAX, ul. Konstytucji 3- Maja 32, 15-776 Białystok”

67700,00zł.

4

Seven Sp. z o.o. , ul. Chopina 14A, 65-001 Zielona Góra

67404,00zł.

5

ICOD. Pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51,43-300 Bielsko - Biała

64279,80zł.

6

IT Solutions Michał Daszkiewicz, Malina 63,99-300 Kutno

62730,00zł.

7

Wilanka Sp z o.o. , ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

65116,20zł.

8

Redicreo S.C. , ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków

65313,00zł.

9

MORE BLUE Sp z o.o.,ul. Kierbedzia 4,00-728 Warszawa

69372,00zł.

10

KOMSERWIS Sp. z o.o. ,ul. Piasta 16,15-044 Białystok

68800,00zł.

11

ALTBIT sp. z o.o. ,ul. Wronia 10,05-504 Korzeniówka

58056,00zł.

12

KOMBIT PLUS Sp z o.o. , ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

70651,20zł.

13

Alltech Sp. j. Z.Pająk, A.ająk, ul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock

67576,20zł.

14

BAJT Partner Alsen - Stanisław Grzelak, ul. Wokulskiego 3, 08-300 Sokołów Podlaski

70998,51zł.

15

Speedserwis Tomasz Wroński,ul. Krasińskiego 19,20-709 Lublin

66420,00zł.

16

PRO-PC Przemysław Cabaj , ul. Leśna 38, 05-074 Hipolitów

60977,99zł.

Po przeprowadzeniu oceny ofert podjeto decyzję o odrzuceniu nastepujących ofert:

  1. ALTBIT sp. z o.o. ,ul. Wronia 10,05-504 Korzeniówka
  2. PRO-PC Przemysław Cabaj , ul. Leśna 38, 05-074 Hipolitów
  3. IT Solutions Michał Daszkiewicz, Malina 63,99-300 Kutno

Oferty te zostały odrzucone w oparciu o art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm), gdyż ich treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy w złożonych ofertach zamiast Licencji edukacyjnej na pakiet aplikacji biurowych obejmujący minimum: Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia i przygotowania prezentacji lub pokazu slajdów oraz wieczystą licencję lub wieczyste prawo do użytkowania oprogramowania zaproponowali darmowe aplikacje Open Office co jest niezgodne z naszą specyfikacją.

 

Po przeprowadzonym postępowaniu wybrana została oferta: ICOD. Pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51,43-300 Bielsko - Biała, cena 64279,80zł. zł. brutto - kryterium najniższa cena. Oferta spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym.

                                                                                                               

 

                                                                                                              Starosta   Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-05-26

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-05-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-05-26