Zamówienie Nr OA.272.18.2019 z dnia 2019-04-03 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.
Numer OA.272.18.2019
Data wydania 2019-04-03

 

 

 

Znak sprawy: OA.272.18.2019                                                                          Hajnówka, 03.04.2019 r.    

 

 

                                        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycją w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Hajnowskiego”.

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014  Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  30000 euro w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, informuje iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena brutto

Liczba pkt.

Doświad-czenie zawodowe

Liczba pkt.

Liczba pkt/Ranking

Uwagi

1

ENERGOTERM

Radosław Ostrowski

ul. Żeromskiego 39

18-200 Wysokie Mazowieckie

17000,00 zł

60 pkt.

111

40 pkt.

100 pkt./I

-

2

Zakład Elektryczny Sz. Cherubin

ul. Łąkowa 66

16-400 Suwałki

18000,00 zł

56,67 pkt.

7

2,52 pkt

59,19 pkt./III

-

3

LONDON SPÓŁKA Z O.O.

ul. Mazowiecka 25

30-019 Kraków

35000,01 zł

29,14 pkt

111

40 pkt.

69,14 pkt/II

-

4

BEAM ELECTIRC - Marcin Kadłubowski

ul. Sympatyczna 11

15-666 Białystok

22140,00 zł

-

2

-

-

Oferta odrzucona z powodu braku uzupełnie-nia dokumen-tów

 

  1. Wybrano ofertę:

ENERGOTERM, Radosław Ostrowski, ul. Żeromskiego 39, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena oraz doświadczenie zawodowe oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w swojej części.

 

                                                                                                 Wicestarosta

                                                                                                 Joanna Kojło

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2019-04-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-04-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-04-03