Zamówienie Nr OA.272.19.2017 z dnia 2017-12-22 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

Tytuł Zamówienie Nr OA.272.19.2017 z dnia 2017-12-22 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”
Numer OA.272.19.2017
Data wydania 2018-01-04
Termin składania uwag do oferty 2018-01-04

Hajnówka 04.01.2018 r.

 

OA.272.19.2017

 

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuję iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

Kryterium: Najniższa cena – 100%

Cześć I

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto  (zł)

1.

BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

14 210,03

2.

GRAFIX K. Olszewska – Piotrowska,

M. Tyrałą Sp. j.

ul. I Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok

14 295,31

3.

PPHU MARKER MAREK MIKICIUK

ul. Magazynowa 8c

08-110 Siedlce

17610,24

4.

PHU BAWI S.A.

ul. Składowa 10

15-399 Białystok

14 633,91

 

Wybrano ofertę: BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel Spółka Jawna, ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, cena 14 210,03 zł. – kryterium najniższa cena.

 

Cześć II

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto  (zł)

1.

BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

30 418,29

2.

GRAFIX K. Olszewska – Piotrowska, M. Tyrałą Sp. j.

ul. I Armii Wojska Polskiego 2A 15-103 Białystok

25 832,11

3.

GRUPA MARCOVA POLSKA OFFICE, SP Z O.O. SP. K

ul. Lisia 17

03-678 Warszawa

23 673,69

4.

INKSPOT DANIEL DRAGAŃSKI

ul. Piłsudskiego 70 A

10-450 Olsztyn

29 938,20

5.

GLOBO GROUP

ul. Magazynowa 5

25-565 Kielce

25 312,17

6.

PRINTMARK Marek Słowikowski

ul. Adama Asnyka 8A,

16-001 Kleosin

27 851,93

9.

PHU BAWI S.A.

ul. Składowa 10

15-399 Białystok

29 938,20

 10.

BLACKLINE S. C. Izabela Zaliwska – Kupis, Paweł Pinkowski

ul. Niemcewicza 26,

71-520 Szczecin

23 203,95

 

Wybrano ofertę: BLACKLINE S. C. Izabela Zaliwska – Kupis, Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, cena 23 203,95 zł. – kryterium najniższa cena.

 

Sporządził:

S. Szymaniuk

tel. 500 266 342

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Samuel Szymaniuk

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2018-01-04

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2018-01-04