Zamówienie Nr OA.272.19.2018 z dnia 2018-04-13 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zapytania ofertowego 6/2018 na opracowanie merytoryczne, wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska"

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zapytania ofertowego 6/2018 na opracowanie merytoryczne, wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska"
Numer OA.272.19.2018
Data wydania 2018-04-13

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: zapytania ofertowego 6/2018 na opracowanie merytoryczne, wykonanie i dostawa rodzinnej gry dydaktycznej planszowej "Puszcza Białowieska"

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena/ Liczba pkt.

Doświadczenie zawodowe kadry (rysownik/ilustrator/grafik) / Liczba pkt.

Doświadczenie zawodowe kadry (autor pytań do gry) / Liczba pkt.

Razem liczba pkt./Ranking

 

 

 

 

 

 

1.

MULTICO Oficyna Wydawnicza

ul. Ciasna  6, 00-232 Warszawa

 

123000,00 zł/51,43 pkt.

22 doświad./

20 pkt.

12 doświad./20 pkt.

 

91,43 pkt/I

2.

Łukasz Kaleta  Art - Tech

ul. Zygmunta Augusta 5/1

31 - 504 Kraków

105441,75 zł/60 pkt.

 1 doświad./

0,91 pkt.

12 doświad./ 20 pkt.

80,91 pkt/II

 

 

 

Wybrano ofertę:

MULTICO Oficyna Wydawnicza, ul. Ciasna  6, 00-232 Warszawa

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena, doświadczenie zawodowe kadry (rysownik/ilustrator/grafik)  i doświadczenie zawodowe kadry  (autor pytań do gry)  oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2018-04-13

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-04-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-04-13