Zamówienie Nr OA.272.19.2020 z dnia 2020-05-29 - Zapytanie ofertowe nr 2/2020 - wykonanie opracowania graficznego, korekty językowej, składu, druku i dostawy materiałów informacyjnych

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 2/2020 - wykonanie opracowania graficznego, korekty językowej, składu, druku i dostawy materiałów informacyjnych
Numer OA.272.19.2020
Data wydania 2020-05-29
Termin składania uwag do oferty 2020-06-05

Znak sprawy:  OA.272.19.2020                                                                         Hajnówka, 29.05.2020

 

 

 Powiat Hajnowski

A. Zina 1

17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2020

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

na wykonanie opracowania graficznego, korekty językowej, składu, druku i dostawy materiałów informacyjnych.

Projekt „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” dofinansowany jest ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

                                                                                                       Z poważaniem,

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

 

Załącznik:

-           Warunki zamówienia

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-05-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-05-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-05-29