Zamówienie Nr OA.272.2.2019 z dnia 2019-02-21 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży "Zaakceptuj żubra"

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT. Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży "Zaakceptuj żubra"
Numer OA.272.2.2019
Data wydania 2019-02-21

Znak sprawy OA.272.2.2019                                                     Hajnówka, 21.02.2019 r.

 

Powiat  Hajnowski

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

tel: 856822718; fax: 856824220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl;

NIP 6030017563; REGON 050658580

 

      Do Wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży "Zaakceptuj żubra"

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

 

            W związku z tym , iż wybrany Wykonawca: Logic Gate Sp. z o.o., Braci Wagów 1/28, 02-791 Warszawa w dniu 20.02.2019 r. odstąpił od zawarcia umowy,  Zamawiający działając na podstawie art. 94 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1020) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, tj.

 

oferty firmy  Mandrivka Ewa Stepaniuk, Puchły 62, 17 - 210 Narew

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.     

 

                                                                                      Starosta Hajnowski

                                                          Andrzej Skiepko                            

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-02-21

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-02-21

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-21