Zamówienie Nr OA.272.2.2020 z dnia 2020-01-29 - Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dot. zamówienia nr OA.272.2.2020 z dnia 17.01.2020 r., zakup i dostawa materiałów biurowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Tytuł Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dot. zamówienia nr OA.272.2.2020 z dnia 17.01.2020 r., zakup i dostawa materiałów biurowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce.
Numer OA.272.2.2020
Data wydania 2020-01-29

Hajnówka 29.01.2020 r.

OA.272.2.2020

 

 

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Oferentów spełniających warunki udziału określonego w Zapytaniu Ofertowym.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty

brutto  (zł)

1.

BIURO PLUS Ewa i Krzysztof Jatel
Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8,
15-688 Białystok

14 620,90

2.

GRAFIX K. Olszewska – Piotrowska,

M. Tyrałą Sp. j.

ul. Bitwy Białostockiej 2A,
15-103 Białystok

16 213,16

           

Zamawiający informuje iż oferta firmy Office Service Sp. z o. o. Sp. K. ul. Gen. Wł. Andersa 42, 
15-113 Białystok została odrzucona, gdyż wpłynęła w formie elektronicznej natomiast Zamawiający wymagał aby oferta została złożona w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

 

 

Wybrano ofertę: BIURO PLUS Ewa i Krzysztof Jatel Spółka Jawna ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, cena 14 620,90 zł. – kryterium najniższa cena.

 Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

 

 

 

 

Sporządził:

  1. Szymaniuk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-01-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-01-29