Zamówienie Nr OA.272.24.2019 z dnia 2019-05-15 - Zapytanie nr 4/2019 - świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. "Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej

Tytuł Zapytanie nr 4/2019 - świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. "Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej
Numer OA.272.24.2019
Data wydania 2019-05-15
Termin składania uwag do oferty 2019-05-21

Znak sprawy: OA.272.24.2019                                                               Hajnówka, 15.05.2019 r.

 

 

                          Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

                         17-200 Hajnówka

 

 

 

Zapytanie nr 4/2019

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. "Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej" –  zamówienie składa się z dwóch części

Projekt „Puszcza i ludzie” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.1) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

Załącznik:

Warunki zamówienia

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-05-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-05-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-05-15