Zamówienie Nr OA.272.24.2019 z dnia 2019-05-27 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Świadczenia usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej" – zamówienie składa się z dwóch części.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Świadczenia usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej" – zamówienie składa się z dwóch części.
Numer OA.272.24.2019
Data wydania 2019-05-27

Znak sprawy: OA.272.24.2019 r.                                                                                Hajnówka, 27.05.2019                                            

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

 Dotyczy:

 

Świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Jakie jest ekonomiczne wykorzystanie bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej" – zamówienie składa się z dwóch części.

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty - 1 oferta na I część zamówienia  Świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej  wartości ekonomicznej Puszczy Białowieskiej  oraz 1 oferta na II część zamówienia Świadczenie usługi eksperckiej-przedstawienie zasobów Puszczy Białowieskiej, charakteru bogactw oraz możliwości ich wykorzystania

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

 

Część I zamówienia – Ekspert prezentujący wartość ekonomiczną Puszczy Białowieskiej

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena /Liczba pkt

Doświadczenie zawodowe eksperta/ Liczba pkt.

Razem liczba pkt. / Ranking

1

Dr inż. Tomasz Poskrobko

ul. Klonowa 9

15-603 Olmonty

 

TAK

 

2800,00 zł / 60 pkt

 

11/40 pkt

 

100pkt. / I

 

Część II zamówienia – Ekspert  przedstawiający charakter zasobów Puszczy Białowieskiej

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena /Liczba pkt

Doświadczenie zawodowe eksperta/ Liczba pkt.

Razem liczba pkt. / Ranking

1

Dr hab. Danuta Drzymulska

ul. Kalinowa 13/13

15-809 Białystok

 

TAK

 

2800,00 zł / 60 pkt

 

9 /40 pkt

 

100pkt. / I

 

 

 

  1. Wybrano ofertę:

 

Część I zamówienia -  Ekspert prezentujący wartość ekonomiczną Puszczy Białowieskiej

 

  • Dr inż. Tomasz Poskrobko, ul. Klonowa 9, 15-603 Olmonty

 

Część II zamówienia - Ekspert przedstawiający charakter zasobów Puszczy Białowieskiej

 

 

  • Dr hab. Danuta Drzymulska, ul. Kalinowa 13/13, 15-809 Białystok

 

  1. Uzasadnienie wyboru

Oferty spełniają warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena oraz doświadczenie zawodowe eksperta oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w swojej części.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-05-27

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-05-27

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-05-27