Zamówienie Nr OA.272.26.2019 z dnia 2019-05-28 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie”
Numer OA.272.26.2019
Data wydania 2019-05-28

Hajnówka, 28.05.2019 r.

Znak sprawy: OA.272.26.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         

Dotyczy:

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu „Puszcza i ludzie” nr POIS.02.04.00-00-0075/16-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona Przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena /Liczba pkt

Ranking

1

FIRSTWEB Paweł Adamczuk

ul. Wyszyńskiego 2/1 lokal 6

15-888 Białystok

TAK

2112,00 zł / 96 pkt.

II

2

GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M Tyrała Sp. j.

ul. Bitwy Białostockiej 2A

15-103 Białystok

TAK

2027,35 zł / 100 pkt.

I

  1. Wybrano ofertę:

  • GRAFIX K. Olszewska-Piotrowska, M Tyrała Sp. j. , ul. Bitwy Białostockiej 2A, 15-103 Białystok

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferty spełniają wymagania zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Igor Kondratiuk

Data wytworzenia: 2019-05-28

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-05-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-05-28