Zamówienie Nr OA.272.29.2020 z dnia 2020-09-15 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Zmówienia Nr OA.272.29.2020, "Dostawa stojaków na ulotki i wizytówki na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Zmówienia Nr OA.272.29.2020, "Dostawa stojaków na ulotki i wizytówki na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”
Numer OA.272.29.2020
Data wydania 2020-09-15

Znak sprawy: OA.272.29.2020                                                                         Hajnówka, 14.09.2020 r.

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Dotyczy: Dostawa stojaków na ulotki i wizytówki na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 Euro w Starostwie Powiatowym informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

Liczba punktów

Liczba punktów razem/Ranking

1

INVENTOR Jacek Kontraktowicz

ul. Ogrodowa 26 a

05-552 Kolonia Mrokowska

 

TAK

1057,80 zł

100 pkt

100 pkt/I

 

 

 

 

 

 

Wybrano ofertę:

INVENTOR Jacek Kontraktowicz, ul. Ogrodowa 26 a, 05-552 Kolonia Mrokowska

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zapytania ofertowego.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-09-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-09-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-09-15