Zamówienie Nr OA.272.3.2020 z dnia 2020-01-29 - ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu monitoringu (CCTV) w nowo wybudowanym budynku usługowym na tzw. parkingu Zwierzyniec (działka Nr ew. 578/2, obręb Lipiny, Gm. Hajnówka) wraz z dokumentacją powykonawczą."

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku "Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu monitoringu (CCTV) w nowo wybudowanym budynku usługowym na tzw. parkingu Zwierzyniec (działka Nr ew. 578/2, obręb Lipiny, Gm. Hajnówka) wraz z dokumentacją powykonawczą."
Numer OA.272.3.2020
Data wydania 2020-01-29
Termin składania uwag do oferty 2020-02-05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w załącznikach

----------------------------------------------------------------

OA.272.3.2020

PP.042.1.2020                                                                                                                                                  Hajnówka, 29.01.2020 r.

 

          

ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie rozeznania rynku

 

Powiat Hajnowski

 

Na podstawie art.4 ust.8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz.1843)  

zaprasza

do składania ofert na realizację zamówienia pn.

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),  systemu monitoringu (CCTV) w nowo wybudowanym budynku usługowym na tzw. parkingu Zwierzyniec (działka Nr ew. 578/2, obręb Lipiny, Gm. Hajnówka) wraz z dokumentacją powykonawczą.

 

I. Zamawiający

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Tel. 85 682 2718

Fax 85 682 4220

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

strona internetowa: www.powiat.hajnowka.pl

NIP 6030017563, REGON 050658580

ii. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),  systemu monitoringu (CCTV) w nowo wybudowanym budynku usługowym na tzw. parkingu Zwierzyniec wraz z dokumentacją powykonawczą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. O przyczynach unieważnienia bądź pozostawienia postępowania bez wyboru oferty Wykonawcy zostaną poinformowani.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV:  35121700-5- systemy alarmowe, 51312000-2 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo, 45312000-7 Instalowanie  systemów alarmowych i anten,  

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Wykonanie instalacji  systemu sygnalizacji włamania i napadu obejmującego ochroną wszystkie pomieszczenia budynku wyposażone w okna i drzwi w ścianach zewnętrznych obiektu. Powierzchnia budynku wynosi 233 m2, a kubatura 980 m3.  Załączanie i wyłączanie systemu odbywać się będzie z poziomu klawiatury LCD umieszczonej w korytarzu zaplecza. Wystąpienie sytuacji alarmowej sygnalizowane będzie w sposób akustyczny z jednoczesnym wysłaniem komunikatu głosowego oraz SMS na wskazany numer. Powiadomienia SMS dają możliwość wysyłania informacji o takich zdarzeniach, jak załączenie i wyłączenie systemu, zanik i powrót zasilania systemu od strony energetyki zawodowej.

System SSWiN będzie sie składał z:

a) centrali alarmowej szt. 1

 1. SATEL INTEGRA 32 lub równoważne o parametrach:

         - 8 wejść

         - 8 wyjść programowalnych

         - 3 wyjścia zasilające

         - zaciski podłączenia min. 2 manipulatorów

         - zaciski podłączenia min. 1 karty rozszerzeń (expandera)

         - możliwość konfiguracji min. 4 numerów telefonicznych do powiadamiania SMS

         - zaciski do podłączenia min. 1 komunikatora SMS

         - zaciski do podłączenia min. 1 kartę komunikacji/programowania przez sieć LAN

         - zasilacz impulsowy o wydajności min. 1,2A

         - układ ładowania i kontroli akumulatora

b) dualnych czujników   szt. 8

  Np. SATEL SILVER lub równoważne o parametrach:

         - czujnik PIR i MW

         - regulacja czułości PIR i MW

         - styk antysabotażowy

         - możliwość konfiguracji sygnalizacji LED

         - kompatybilny z centralą alarmową

c) manipulatora sterującego szt.  1

  Np. SATEL INT-KLCDS-GR lub równoważne o parametrach:

         - klawiatura numeryczna z programowalnymi przyciskami

         - styk antysabotażowy

         - wyświetlacz LCD

         - diody sygnalizacyjne

         - kompatybilny z centralą alarmową

d) zewnętrznego sygnalizatora akustyczno-optycznego szt. 1

  Np. SATEL SP-500 BL lub równoważne o parametrach:

         - sygnalizację akustyczną i optyczną

         - 2 wejścia sterujące do sygnalizacji optycznej i akustycznej

         - możliwość wyboru sygnału akustycznego

         - obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu

         - impregnowane układy elektroniczne

         - kompatybilny z centralą alarmową

e) modułu zdalnej komunikacji i programowania centrali alarmowej szt.  1

  Np. SATEL ETHM-1 PLUS lub równoważne o parametrach:

         - min. 1 port sieci LAN RJ45

         - zaciski zasilania i komunikacji z centralą alarmową

         - kompatybilny z centralą alarmową

         - możliwość programowania i monitorowania centrali przez internet 

f) modułu powiadomień SMS  szt. 1

  Np. SATEL GPRS-T1 lub równoważne o parametrach:

         - konfiguracja do 32 wybranych zdarzeń jako powiadomień SMS

         - współpraca z centralą alarmową

g) obudowa centrali alarmowej szt. 1

  Np. SATEL OMI-3 lub równoważne o parametrach:

         - wymiary pozwalające zamontować płytę centrali, modułu SMS, kartę do

            sieci LAN, akumulator zasilania awaryjnego

         - transformator zasilania 230VAC/20VAC o mocy min. 50VA

         - styk antysabotażowy

 

Centrala systemu SSWiN zostanie umieszczona w pomieszczeniu technicznym w obudowie n/t wyposażonej w zasilacz oraz akumulator zapewniający pracę systemu w przypadku zaniku zasilania od strony energetyki zawodowej. W celu zdalnej komunikacji z centralą alarmową niezbędne jest wykonanie łączności internetowej z obiektem.

 

2) Wykonanie Systemu monitoringu CCTV obejmującego teren przyległy do budynku usługowego. Powierzchnia działki wynosi 3057 m2. Na istniejących słupach oświetlenia zewnętrznego należy zainstalować po 3 kamery. Obserwacją zostanie objęty teren parkingów od strony wjazdu i wyjazdu. Celem obserwacji terenu od strony zaplecza należy zainstalować po 2 kamery na 2-ch słupach takich samych jak istniejące słupy od strony wjazdu, które należy dostarczyć wraz z fundamentami i wbudować. Dodatkowo należy zainstalować dwie kamery na budynku, obserwujące teren pod zadaszeniem przy kominku oraz zadaszeniem od strony zaplecza. Celem rejestracji obrazów kamer należy zamontować rejestrator obrazu zapewniający rejestracje przez okres min. 7 dni. Do wykonania połączeń wykorzystać istniejącą sieć przeznaczoną do systemu monitoringu. Rejestrator i pozostałe urządzenia SYSTEMU umieścić w szafie typu RACK 19” min. 6U z drzwiami zamykanymi na klucz.

System CCTV będzie się składał z:

a) Modem LTE szt. 1

   Np. LHG LTE6 kit (RBLHGR&R11e-LTE) MikroTik lub równoważne o parametrach:

         - obsługa standardów LTE/3G/2G

         - min. 1 port SIM

         - zasilanie poprzez port RJ45 POE

         - antena zewnętrzna kierunkowa

         - dedykowane do odległych lokalizacji w zasięgu sieci komórkowej

         - akcesoria montażowe

b) Bramka internetowa szt. 1

   Np. UBIQUITI UniFi USG lub równoważne o parametrach:

         - 1 port WAN RJ45 1Gb

          - 1 port LAN  RJ45 1Gb

          - pamięć ram 512MB

c) Switch ethernetowy POE szt. 1

   Np. UBIQUITI UniFi US-16-150W lub równoważne o parametrach:

          - 16 konfigurowalnych portów LAN RJ45 1Gb POE

          - wspieranie standardu POE+ IEEE 802.3at/af

d) Switch POE zewnętrzny szt.  4

   Np. UBIQUITI UniFi USW-FLEX lub równoważne o parametrach:

         - min. 1 wejściowy port RJ45 1Gb z zasilaniem z POE IEEE 802.3af

         - min. 4 wyjściowych portów RJ45 1Gb z POE IEEE 802.3af

         - przełącznik warstwy 2

         - odporny na warunki zewnętrzne

         - akcesoria do montażu na słupie

e) Punkt dostępowy szt. 2

   Np. UBIQUITI UniFi UAP-AC-PRO lub równoważne o parametrach:

          - 1 port LAN RJ45 1Gb

          - zasilanie w standardzie POE+ IEEE 802.3at/af

          - anteny w standardzie połączeń 3x3 MIMO 2.4GHz i 3x3 MIMO 5GHz

          - połączenia WIFI realizowane w trybie 802.11 a/b/g/n/ac

          - zabezpieczenie sieci WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

         - udostępnianie min. 3 odrębnych sieci WiFi

f) Rejestrator monitoringu, konfigurator sieci szt. 1

   Np. UBIQUITI UniFi UCK-G2-PLUS lub równoważne o parametrach:

          - 1 port RJ45 1Gb

          - zasilanie w standardzie POE+ IEEE 802.3at/af

          - konfiguracja sieci i urządzeń lokalnie oraz zdalnie poprzez przeglądarkę

         - wyposażony w dysk HDD lub SDD min. 1TB

         - min. 2GB pamięci RAM

         - min. 12 kanałów rejestrowania kamer

g) Kamera monitoringu szt. 12

  Np. UBIQUITI UVC-G3-BULLET lub równoważne o parametrach:

         - rozdzielczość 1080p Full HD (1920x108), 30 FPS max

         - kompresja H.264

         - przetwornik 1/3” 4-Megapixel HDR Sensor

         - min. 1 port LAN RJ45 z zasilaniem POE 802.af

         - obudowa odporna na warunki atmosferyczne

         - montaż na ścianie lub maszcie

         - temperatura pracy od -30 ͦC do +70 ͦC

         - praca w dzień i noc

         - podświetlenie w podczerwieni (LED IR) z automatycznym filtrem

h) Słup do kamer z fundamentem szt. 2

         - zastosować ten sam typ co obecnie zamontowane słupy oświetleniowe

            Na terenie parkingu

i) Szafa dla urządzeń CCTV szt. 1

  Np. Szafa RACK wisząca 19” 450 CZARNA Lanberg lub równoważne o parametrach:

         - szafa typu RACK 19” wisząca

         - wysokość wewnętrzna min. 6U

         - wysokość zewnętrzna max. 480mm

         - drzwi zamykane na klucz

         - ściany boczne zamykane na klucz

         - otwory wentylacyjne w podstawie, pokrywie i ścianach bocznych

j) Listwa przyłączeniowa (PATCH PANEL) kabli do kamer i urządzeń szt. 1

  O parametrach:

         - 24 porty RJ45 kat. 6

         - montaż w szafie RACK 19”

         - wysokość montażowa 1 U

         - kolor czarny

         - półka do organizowania kabli

k) Organizer kabli szt. 1

  O parametrach:

         - montaż w szafie RACK 19” poziomo

         - typ organizera korytko

         - wysokość montażowa 1U

         - kolor czarny

l) Półka szt. 1

  O parametrach:

         - montaż w szafie RACK 19”

         - kolor czarny

ł) Zasilacz awaryjny                                                                             szt.1

  Np. Ever ECO Pro 700VA lub równoważne o parametrach:

         - Moc 700VA

         - akumulator min. 12V/7Ah VRLA

         - montaż w szafie RACK 19”

         - wysokość montażowa 2U

         - układ automatycznej regulacji napięcia AVR

         - min. 4 gniazda wyjściowe 230V

         - zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe

         - kolor czarny

m) Przewód przyłączeniowy PATCH CORD szt. 25

  O parametrach:

         - długość min. 1m

         - typ F/UTP kat.6 4x2x0.5mm2

         - zakończony z obu stron wtykami RJ45 kat.6

n) Śruby do montażu urządzeń w szafie RACK 19” 6

o) Akcesoria montażowe, łączeniowe, przewody niezbędne do zamontowania i

  uruchomienia systemu     

 

   System ma zapewniać konfigurację min.3 odrębnych sieci LAN i pozwalać na łatwą

konfigurację oraz monitorowanie  sieci i urządzeń, lokalnie i zdalnie przez przeglądarkę. Dodatkowo należy skonfigurować dostęp do monitoringu dla min. 3 użytkowników poprzez przeglądarkę lub aplikację dedykowaną na komputerze PC i/lub urządzeniach mobilnych z systemem ANDROID.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji SSWiN, CCTV.

 

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru do czasu określonego w złożonej ofercie. Usterki ujawnione w ramach gwarancji, Wykonawca usunie w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia z wyjątkiem usterek, których ze względów technologicznych nie można usunąć w tym czasie, a które to Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
 2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu, wyżywienia i ewentualnego noclegu Wykonawcy. Zaproponowana przez Wykonawcę cena ofertowa winna uwzględniać wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją danego zamówienia.
 3. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Walentyna Pietroczuk, e-mail: promocja@powiat.hajnowka.pl, 85 682 51 99.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wykonawca wykona zamówienie w terminie do dnia 15.03.2020 r.

 

V. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego)

                        

   Zamawiający wymaga wizji lokalnej na miejscu tzn. dokonania oględzin stanu budynku, terenu oraz instalacji przed złożeniem oferty.

 

oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

CENA - 60%

OKRES GWARANCJI – 40%

 

 1. Kryterium "Cena" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

         C min

C= -------- X 60

         C o

 

Oznaczenia:

C- ilość punktów uzyskanych przez ofertę

Cmin - cena brutto oferty najtańszej

Co - cena brutto ocenianej oferty

         W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Kryterium "Okres gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w pełnych miesiącach. W Formularzu oferty Wykonawca może wskazać jeden z niżej wymienionych okresów gwarancji:

24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy.

Najdłuższy możliwy okres gwarancji to 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny oferty zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie wyliczona zgodnie z poniższą tabela:

Okres gwarancji w miesiącach

Ilość punktów

24

10

36

20

48

30

60

40

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.

 

VI. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) właściwego dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.

 

VIII. Sposób sporządzenia oferty:

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. Wypełniony „Formularz oferty” – według wzoru określonego w Załączniku nr 1,
  2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym – według wzoru określonego w załączniku nr 3,
  3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – według wzoru określonego w załączniku nr 4.
 2. Miejsce oraz termin składania ofert:
 3. oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 05.02.2020 r. do godz.12.00.
 4. oferty można przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, sekretariat pok. nr 19 w terminie do dnia 05.02.2020 r. do godz.12.00.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi 05.02.2019 r. o godz.13.00.

 

IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

 

X. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

 1. Formularz oferty - zał. nr 1,
 1. Wzór umowy – zał. nr 2,
 2. Oświadczenie dotyczące braku powiązań osobowych lub kapitałowych z beneficjentem projektu - zał. nr 3.
 3. Wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – zał. nr 4.

 

 

 

                                                              Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

_________________________________________________________________________

Klauzula informacyjna

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Hajnowski z siedzibą w Hajnówce, ul. A. Zina 1; 17-200 Hajnówka ; tel. +48 85 682 27 18, fax +48 85 682 42 20
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce jest Pani Violetta Miniuk, kontakt: adres e-mail: iod@powiat.hajnowka.pl , telefon/ +48 85 682 45 77*;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

____________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-01-29

Wprowadzający: * informatyk

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2020-02-10

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2020-01-29