Zamówienie Nr OA.272.32.2019 z dnia 2019-07-19 - Informacja z otwarcia ofert. Dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego

Tytuł Informacja z otwarcia ofert. Dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego
Numer OA.272.32.2019
Data wydania 2019-07-19

                      

Hajnówka 19.07.2019r.

 

 

OA.272.32.2019

 

   Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

              Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017r. ,poz. 1579) przekazuje następujące informacje:

  1. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Hajnowskiego odbyło się w dniu 19.07.2019r. o godz. 10:15
  2. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 749411,41zł. netto.
  3. W ramach postępowania przetargowego wpłynęły 2 oferty:

 

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

 Cena brutto

     ( w zł )

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji  w miesiącach

1

WIST Halina Wysocka

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych

ul. Handlowa 7

15-399 Białystok

986545,47

1.10.2019r.

72

2

Firma Usługowo – Budowlana „WRÓBLEWSKI”

Andrzej Wróblewski

ul. Żwirki i Wigury 63

17-100 Bielsk Podlaski

998113,39

30.11.2019r.

60

 

 

                                                                                                              Starosta   Hajnowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-07-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-07-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-07-19