Zamówienie Nr OA.272.35.1.2019 z dnia 2019-08-29 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zamówienia OA.272.35.1.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Organizacja „usługi cateringowej” dla uczestników warsztatów wraz z oprawą muzyczną, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w odległości do 20 km od miejscowości Hajnówka

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zamówienia OA.272.35.1.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Organizacja „usługi cateringowej” dla uczestników warsztatów wraz z oprawą muzyczną, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w odległości do 20 km od miejscowości Hajnówka
Numer OA.272.35.1.2019
Data wydania 2019-08-29

Hajnówka 29.08.2019 r.

 Znak sprawy: OA.272.35.1.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy:

zamówienia OA.272.35.1.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Organizacja „usługi cateringowej” dla uczestników warsztatów wraz z oprawą muzyczną, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w odległości do 20 km od miejscowości Hajnówka

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuje iż  na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty (brutto)

1.

CARINO ROMAN LATKOWSKI

Nowa Łuka ul. Topolowa 17

3850,00

 

Oferta spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

CARINO ROMAN LATKOWSKI

Nowa Łuka ul. Topolowa 17

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. W postepowaniu wpłynęła jedna oferta. Treść oferty odpowiada Warunkom Zamówienia określonym przez Zamawiającego a zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-07-30

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-29