Zamówienie Nr OA.272.35.2.2019 z dnia 2019-08-29 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. zamówienia Nr OA.272.35.2.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego rollupu jednostronnego wraz z pokrowcem, zamykanego w podręcznej kasecie

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. zamówienia Nr OA.272.35.2.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego rollupu jednostronnego wraz z pokrowcem, zamykanego w podręcznej kasecie
Numer OA.272.35.2.2019
Data wydania 2019-08-29

Hajnówka 29.08.2019 r.

 Znak sprawy: OA.272.35.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy:

zamówienia Nr OA.272.35.2.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego rollupu jednostronnego wraz z pokrowcem, zamykanego w podręcznej kasecie

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuje iż  na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty (brutto)

1.

STUDIO REKLAMY DIGIDION Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

205,40

2.

DIGITAL CENTER Patryk Ślązak

Rybnicka 64

52-016 Wrocław

214,02

3.

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

 ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

295,20

 

Wszystkie oferty spełniają warunki udziału w zapytaniu ofertowym. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

STUDIO REKLAMY DIGIDION Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

205, 40 brutto

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Cena wybranej oferty jest najniższa, przez co uzyskała maksymalną ilość punktów. Treść oferty odpowiada Warunkom Zamówienia określonym przez Zamawiającego.

 Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-08-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-29