Zamówienie Nr OA.272.35.2019 z dnia 2019-08-19 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia Nr OA.272.35.2019 z dnia 9 sieprnia 2019 r. pn. Usługa kompleksowej organizacji dwudniowych warsztatów w mieście Hajnówka w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach (Interreg Baltic Sea Region)

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia Nr OA.272.35.2019 z dnia 9 sieprnia 2019 r. pn. Usługa kompleksowej organizacji dwudniowych warsztatów w mieście Hajnówka w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach (Interreg Baltic Sea Region
Numer OA.272.35.2019
Data wydania 2019-08-19

Hajnówka 19.08.2019 r.

 Znak sprawy: OA.272.35.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy:

Zamówienia Nr OA.272.35.2019 z dnia 9 sieprnia 2019 r. pn. Usługa kompleksowej organizacji dwudniowych warsztatów w mieście Hajnówka w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach (Interreg Baltic Sea Region)

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuje iż  na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty (brutto)

1.

Zajazd „Wrota Lasu”, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14, 17-200 Hajnówka

 

7998,69

2.

Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka

8 979,00

Wszystkie oferty spełniają warunki udziału w zapytaniu ofertowym. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Zajazd „Wrota Lasu”, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14, 17-200 Hajnówka

Cena brutto: 7998,69 zł

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Cena wybranej oferty jest najniższa, przez co uzyskała maksymalną ilość punktów. Treść oferty odpowiada Warunkom Zamówienia określonym przez Zamawiającego.

Starosta Hajnowski

 Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-08-19

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-08-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-19