Zamówienie Nr OA.272.35.3.2019 z dnia 2019-08-29 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy OA.272.35.3.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - Usługa transportowa związaną z przewozem 50 osób - uczestników warsztatów w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach (Interreg Baltic Sea Region)

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy OA.272.35.3.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - Usługa transportowa związaną z przewozem 50 osób - uczestników warsztatów w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach (Interreg Baltic Sea Region)
Numer OA.272.35.3.2019
Data wydania 2019-08-29

Hajnówka 29.08.2019 r.

 Znak sprawy: OA.272.35.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy:

OA.272.35.3.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. - Usługa transportowa związaną z przewozem 50 osób - uczestników warsztatów w ramach projektu MARA – mobilność i dostępność na obszarach wiejskich – nowe podejścia do rozwijania koncepcji mobilności w odległych obszarach (Interreg Baltic Sea Region)

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuje iż  na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty (brutto)

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 

600,00 zł

Oferta spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

 

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. W postepowaniu wpłynęła jedna oferta. Treść oferty odpowiada Warunkom Zamówienia określonym przez Zamawiającego a zaproponowana cena mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.

 Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-08-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-29