Zamówienie Nr OA.272.35.4.2019 z dnia 2019-08-30 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia Nr OA.272.35.4.2019 z dnia 2019-08-22 - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Zamówienia Nr OA.272.35.4.2019 z dnia 2019-08-22 - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych
Numer OA.272.35.4.2019
Data wydania 2019-08-30

Hajnówka 30.08.2019 r.

 Znak sprawy: OA.272.35.4.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           

Dotyczy:

Zamówienia Nr OA.272.35.4.2019 z dnia 2019-08-22 - Wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów konferencyjnych.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuje iż  na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty (brutto)

1.

STUDIO SIEDEM ŻÓŁTOWSKI GRZEGORZ

ul. Myślenicka 186, 30-698 Kraków

3321,00

2.

MIKODRUK COMPUTER S.C.

Jacek i Sylwia Mikołajczak

ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

2373,90

3.

Diadal Group Mateusz Pasierbek

ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin

2576,85

 

Oferta spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MIKODRUK COMPUTER S.C.

Jacek i Sylwia Mikołajczak

ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz

2373,90 zł  brutto

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Cena wybranej oferty jest najniższa, przez co uzyskała maksymalną ilość punktów. Treść oferty odpowiada Warunkom Zamówienia określonym przez Zamawiającego.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-08-30

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-08-30

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-08-30