Zamówienie Nr OA.272.38.2019 z dnia 2019-09-10 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Dotyczy: Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjno – informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.Dotyczy: Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjno – informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”
Numer OA.272.38.2019
Data wydania 2019-09-10

Znak sprawy: OA.272.38.2019                                                                         Hajnówka, 10.09.2019 r.

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Dotyczy: Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjno – informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 Euro w Starostwie Powiatowym informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto (miesiąc)

Liczba punktów

Termin wykonania

Liczba punktów

Liczba punktów razem/Ranking

1

Molto Robert Semrau

Podwale Przedmiejskie 32/1

80 - 824 Gdańsk

 

TAK

14745,24zł

39,11 pkt

 1 tydzień

20 pkt

59,11

 Pkt

 

 

 

 

 

2

"REKUS" Iwona Świderska

ul. Myszkowska 4/5

03 - 553 Warszawa

 

TAK

8364,00 zł

68,94 pkt

 1 tydzień

20 pkt

88,94 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Expand Online Patryk Łopot

 ul. Ks. Brzóski 17

21-400 Łuków

 

TAK

7207,80 zł

80 pkt

3 tygodnie

0 pkt

80 pkt

4

VIS-MEDIA s.c.

ul. Matejki 63 a/9

87 - 100 Toruń

 

TAK

7257,00 zł

79,46 pkt

 2 tygodnie

 10 pkt

89,46 pkt

 

Wybrano ofertę:

VIS-MEDIA s.c., ul. Matejki 63 a/9, 87 - 100 Toruń

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zapytania ofertowego i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów ustalonych w zamówieniu, tj. cena 80% i termin wykonania 20%.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-09-10

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-09-10

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-09-10