Zamówienie Nr OA.272.4.2019 z dnia 2019-02-01 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej
Numer OA.272.4.2019
Data wydania 2019-02-01

Znak sprawy: OA.272.4.2019                                                                              Hajnówka, 01.02.2019 r.    

 

 

                                        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy:

Świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej – zamówienie składa się z dwóch części.

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro

informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie:

- na I część zamówienia  Świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej globalnych zmian klimatycznych nie wpłynęła żadna oferta,

- na II część zamówienia Świadczenie usługi eksperckiej dotyczącej  wpływu globalnych zmian klimatycznych na przyrodę Puszczy Białowieskiej wpłynęła 1 oferta.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

 Część I zamówienia - Ekspert prezentujący globalne zmiany klimatyczne

 

Brak złożonych ofert

 

 

Część II zamówienia - Ekspert prezentujący wpływ globalnych zmian klimatycznych na przyrodę Puszczy Białowieskiej

 

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena /Liczba pkt

Doświadczenie zawodowe eksperta/ Liczba pkt.

Razem liczba pkt. / Ranking

Uwagi

1

Dr hab. Bogdan Jaroszewicz

Ul.Tropinka 59

17-230 Białowieżą

 

TAK

 

2900,00 zł / 60 pkt

 

5 /40 pkt

 

100pkt. / I

 

-

 

  1. Wybrano ofertę:

Część I zamówienia - Ekspert prezentujący globalne zmiany klimatyczne

 

Brak złożonych ofert

 

 

 

Część II zamówienia - Ekspert prezentujący wpływ globalnych zmian klimatycznych na przyrodę Puszczy Białowieskiej

 

Dr hab. Bogdan Jaroszewicz

ul.Tropinka 59, 17-230 Białowieża

 

  1. Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena oraz doświadczenie zawodowe eksperta oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w swojej części.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-02-01

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-02-01

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-01