Zamówienie Nr OA.272.50.2019 z dnia 2019-12-12 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2.235.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ”

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 2.235.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ”
Numer OA.272.50.2019
Data wydania 2019-12-12

Hajnówka 13.12.2019r.

 

OA.272.50.2019

         

 

           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               Zgodnie z art 92. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „ Udzielenie kredytu długoterminowego na  kwotę 2.235.000,00 zł z przeznaczeniem  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 10.12.2019r.  złożono 2 oferty. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

Cena  - 100 %

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert i ustalił jak niżej:

 

                 Złożone  oferty:

 

 

Lp

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty(oprocentowanie)

 

Uzyskane punkty

1

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski SA

II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku

Al.  1000- lecia P.P.6,15-111 Białystok

2,89

71

2

Bank Spółdzielczy w Hajnówce

ul. Piłsudskiego 12

17-200 Hajnówka

2,06

100

 

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca   Bank Spółdzielczy w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka ze względu na najniższą zaoferowaną cenę.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. 

 

                                                                                                           Andrzej Skiepko

 

                                                                                                         Starosta Hajnowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-12