Zamówienie Nr OA.272.51.2018 z dnia 2018-12-12 - "Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony"

Tytuł "Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony"
Numer OA.272.51.2018
Data wydania 2018-12-12
Termin składania uwag do oferty 2018-12-21

  Hajnówka, dnia 2018-12-12

 

 

Numer sprawy: OA.272.51.2018

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

"Usuwanie i parkowanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony"

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

                                                                               

 

Załącznik:

  • Warunki zamówienia
  • Wzór umowy
  • Formularz oferty

 

sporz. MT

 

 

 

                                                              

                                                                      

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2018-12-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2018-12-12