Zamówienie Nr OA.272.51.2019 z dnia 2019-12-04 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Wyboru biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowgo Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2019 i 2020 rok

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dot. Wyboru biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowgo Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce za 2019 i 2020 rok
Numer OA.272.51.2019
Data wydania 2019-12-04

                                                                                                                    Hajnówka 4.12.2019r.

 

OA.272.51.2019

         

 

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

               Zgodnie z art 92. ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wyboru biegłego rewidenta na wykonanie badania sprawozdania finansowgo Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Hajnówce za 2019 i 2020 rok” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 29.11.2019r.  złożono 8 ofert. Zgodnie z zapytaniem ofertowym Zamawiający przy wyborze kierował się następującymi kryteriami wyboru oferty;

Cena  - 100 %

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert i ustalił jak niżej:

 

                 Złożone  oferty:

 

 

Lp

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty (brutto)

2019

2020

Razem

1

MAXFINANSE Sp z o.o.,ul. Składowa 10,19-400 Olecko

8 400,00 zł

8 400,00 zł

16 800,00 zł

2

„BILANS-REWID-STANDARD” Biegli Rewidencii Doradcy FINANSOWI Sp z o.o.,ul. Opinogórska 4 lok. 35,04-039 Warszawa

7 380,00 zł

7 380,00 zł

14 760,00 zł

3

E-ACCOUTING.PL Spółka z o.o., ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa

6 697,35 zł

5 799,45 zł

12 496,80 zł

4

„CONSULTING” Biuro Biegłego Rewidenta Alicja Bieńkowska, ul. Papieża Jana Pawła II 8/8, 16-400 Suwałki

6 519,00 zł

6 765,00 zł

13 284,00 zł

5

AUDSULTING Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa Edward Wolniak, ul. Szwalbego 2/10, 85- 080 Bydgoszcz

10 086,00 zł

10 086,00 zł

20 172,00 zł

6

Biuro Biegłych Rewidentów EKO- BILANS  Sp z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź

11 070,00 zł

11 070,00 zł

22 140,00 zł

7

POL- TAX 2 Spółka z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C  lok. 91, 03-982 Warszawa

10 455,00 zł

10 455,00 zł

20 910,00 zł

8

Danuta Irena Okuńska „O-DAN”, ul. Sajenek 42, 16-300 Augustów

8 610,00 zł

8 610,00 zł

17 220,00 zł

 

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca  E-ACCOUTING.PL Spółka z o.o., ul. Stanisława Barei 3/76, 03-141 Warszawa ze względu na najniższą zaoferowaną cenę.

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. 

 

                                                                                                           Andrzej Skiepko

 

                                                                                                         Starosta Hajnowski

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-04

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-04

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-04