Zamówienie Nr OA.272.52.2019 z dnia 2019-11-29 - ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2020 roku

Tytuł ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2020 roku
Numer OA.272.52.2019
Data wydania 2019-11-29
Termin składania uwag do oferty 2019-12-10

        Hajnówka, dnia 29.11.2019 r.

 

 

Numer sprawy: OA.272.52.2019

 

 

        Firmy produkujące tablice  rejestracyjne

                

           

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w   2020   roku w ilościach:

  1. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne, samochodowe – 2600 kpl.
  2. Tablice zwyczajne do przyczep – 200 szt.
  3. Tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne motocyklowe – 200 szt
  4. Tablice zwyczajne do ciągników rolniczych – 180 szt.
  5. Tablice zwyczajne i tymczasowe motorowerowe – 150 szt.

 

            Oferowane tablice rejestracyjne winne spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz.2355 ze zm.).

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

Z poważaniem,

 

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-11-29

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-11-29

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-11-29