Zamówienie Nr OA.272.52.2019 z dnia 2019-12-12 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. Zamówienia nr Nr OA.272.52.2019 z dnia 2019-11-29, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2020 roku

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. Zamówienia nr Nr OA.272.52.2019 z dnia 2019-11-29, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Hajnówce w 2020 roku
Numer OA.272.52.2019
Data wydania 2019-12-12

Hajnówka, dnia 12.12.2019 r.

                                     

OA.272.52.2019

                                                                                    

                                                                           

                                                                           

                            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

         na dostawę tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie  od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Stwierdzono, że w terminie składania ofert tj. do dnia 10.12.2019 r.  do godz. 12,00 wpłynęła  jedna oferta złożona przez:

 

  1. „TABLA” Sp. z o. o.

ul. Diamentowa 7B, 20-447 Lublin

Cena oferty brutto : 71 482,50 zł.

 

  

         Oferta  firmy ,,Tabla” Sp. z o. o.  spełnia wymagania SIWZ.

 

         Wybrany wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie nie dłuższym  niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-12-12

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-12-12

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-12-12