Zamówienie Nr OA.272.55.2019 z dnia 2020-01-03 - OA.272.55.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Realizacji i dostawy programu analizy energetycznej na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”.

Tytuł OA.272.55.2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Realizacji i dostawy programu analizy energetycznej na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”.
Numer OA.272.55.2019
Data wydania 2020-01-03

logotypy

Znak sprawy: OA.272.55.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Realizacja i dostawa programu analizy energetycznej na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki”.

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 Euro w Starostwie Powiatowym informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 Wicestarosta

Joanna Kojło

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Wicestarosta Joanna Kojło

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-01-03

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-01-03