Zamówienie Nr OA.272.6.2019 z dnia 2019-02-11 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej".

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: Świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej".
Numer OA.272.6.2019
Data wydania 2019-02-11

Znak sprawy: OA.272.6.2019                                                                                   Hajnówka, 11.02.2019 r.    

 

 

                                        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:

Świadczenie usługi eksperckiej podczas otwartego spotkania dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej pt. „Globalne zmiany klimatyczne a lokalne konsekwencje przyrodnicze w Puszczy Białowieskiej".

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro

informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena /Liczba pkt.

Doświadczenie zawodowe eksperta/ Liczba pkt.

Razem liczba pkt. / Ranking

Uwagi

1.

Dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB

Zastawie II/41

16-070 Choroszcz

TAK

3500,00 zł /54,86 pkt.

6/ 6 pkt.

60,86 pkt./II

-

2.

Aleksandra Kardaś

ul. Ciszewska 8 m.2

02-443 Warszawa

TAK

3200,00 zł

/60 pkt.

40/ 40 pkt.

100 pkt./I

-

 

 

  1. Wybrano ofertę:

Aleksandra Kardaś, ul. Ciszewska 8 m.2, 02-443 Warszawa

 2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena oraz doświadczenie zawodowe eksperta oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w swojej części.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2019-02-11

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2019-02-11

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2019-02-11