Zamówienie Nr OA.272.6.2020 z dnia 2020-03-20 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na: "Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” , Nr OA.272.6.2020 z dnia 10.03.2020

Tytuł INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy zapytania ofertowego na: "Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” , Nr OA.272.6.2020 z dnia 10.03.2020
Numer OA.272.6.2020
Data wydania 2020-03-20

Hajnówka 19.03.2020r.

 

OA.272.6.2020

         

 

           INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

             

Dotyczy zapytania ofertowego na: "Wykonanie audytu w zakresie: Reorganizacja Domu Dziecka w Białowieży w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014r. W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000,00 Euro w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęło 2 oferty:

 

 

Lp

Nazwa  firmy i adres Wykonawcy

 Cena brutto

     ( w zł )

 

1

AuditSolutions Sp z o.o., ul. Wikingów 12A, 03-029 Warszawa

25830,00zł.

2

DPC A.Danylczenko i Spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7,45-071 Opole

19025,64zł.

 

Po przeprowadzonym postępowaniu wybrana została oferta : DPC A.Danylczenko i Spółka Sp. J., ul. Armii Krajowej 15/7,45-071 Opole, cena 19025,64zł. brutto - kryterium najniższa cena. Oferta spełnia warunki udziału w zapytaniu ofertowym.

                                                                                                                

 

                                                                                                                      Starosta Hajnowski

 

                                                                                                                         Andrzej Skiepko

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko

Data wytworzenia: 2020-03-20

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2020-03-20

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2020-03-20