Zamówienie Nr OA.272.7.2017 z dnia 2017-06-13 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Zamówienia Nr OA.272.7.2017 z dnia 2017-06-02 „Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy systemu paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”

Tytuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy Zamówienia Nr OA.272.7.2017 z dnia 2017-06-02 „Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy systemu paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”
Numer OA.272.7.2017
Data wydania 2017-06-13

                                                                                                                 Hajnówka 13.06.2017r.

 

 

OA.272.7.2017

                      

 

                               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Dotyczy :zapytania ofertowego na„Opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej budowy systemu paneli fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce”.

 

                   Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 EURO w Starostwie Powiatowym, informuję, że na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

1

SEMPER POWER Sp z o.o.

ul. Główna 7,42-693 Krupski Młyn

 

6 396,00zł.

2

Eco-energia sp. z o.o.

ul. Wojciechowska 7,20-704 Lublin

6 765,00zł.

 

3

GOLDSUN Radosław Szewczyk

ul. Namysłowskiego 8,22-400 Zamość

13 407,00 zł

4

PPHU SOLPAX Adam Rółkowski

ul. Baranowicka 144/1,15-517 Białystok

4 919,00 zł

5

W4ENERGIA ODNAWIALNA Sp. z o.o.

ul. Duboisa 114/115,93-465 Łódź

7 011,00 zł

6

Studio Projekt – Marta Siemiończyk

ul. Marczukowska 2b lok. 110,15-724 Białystok

13 530,00 zł

 

Kryterium oceny była najniższa cena.

W związku z odmową uzupełnienia kompletu dokumentów i prośbą o unieważnienie oferty - oferta Firmy PPHU SOLPAX Adam Rólkowski została pozostawiona bez rozpoznania.

Wybrana została oferta SEMPER POWER Sp. z O.O ul. Główna 7,42 693 Krupski Młyn – cena 6396,00zł

 

                                                                                                  Starosta Hajnowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-06-13

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-06-13