Zamówienie Nr P.P.042.4.11.2017 z dnia 2017-09-15 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: opracowania i wdrożenia rozbudowanej strony internetowej projektu „Puszcza i ludzie”, a następnie jej obsługi technicznej i administracyjnej, w szczególności w zakresie zapewnienia jej nieprzerwanej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i niezwłocznego wprowadzania zmian na stronie, serwisu oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: opracowania i wdrożenia rozbudowanej strony internetowej projektu „Puszcza i ludzie”, a następnie jej obsługi technicznej i administracyjnej, w szczególności w zakresie zapewnienia jej nieprzerwanej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i niezwłocznego wprowadzania zmian na stronie, serwisu oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.
Numer P.P.042.4.11.2017
Data wydania 2017-09-15

Znak sprawy: P.P.042.4.11.2017                                                                   Hajnówka, 15.09.2017 r.

 

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Dotyczy: opracowania i wdrożenia rozbudowanej strony internetowej projektu „Puszcza i ludzie”, a następnie jej obsługi technicznej i administracyjnej, w szczególności w zakresie zapewnienia jej nieprzerwanej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i niezwłocznego wprowadzania zmian na stronie, serwisu oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.

 

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

Cena brutto

Liczba punktów

Doświadczenie

Liczba punktów

Liczba punktów razem/Ranking

1

DJPRESS- Dariusz Dalaszyński

ul. Śliwkowa 18

62-085 Grodzisk Wlkp.

TAK

11685,00zł

 40,65 pkt

33 referencji

 10 pkt

50,65

pkt/VII

2

Art Format Agata Rucińska

ul. Krasińskiego 29

43-300 Bielsko - Biała

TAK

9833,85 zł

48,30 pkt

13 referencji

3,94 pkt

52,24

pkt/VI

3

 TOURSHOP Łukasz Targowski

ul. Piłsudskiego 27

70-461 Szczecin

TAK

6700,00 zł

70,89

pkt

2 referencje

0,61

pkt

71,50

pkt/III

4

VESTIGIO SP.Z O.O.

ul. Domaniewska 17/19 lok.133\02-663 Warszawa

TAK

69003,00 zł

6,88

pkt

7 referencji

2,12

pkt

9,00 pkt/IX

5

 Sm32 STUDIO Marek Mucharski

ul. Grapa 10,

34-300 Żywiec

 

TAK

12976,50 zł

36,60

pkt

20 referencji

 6,06

pkt

42,66

pkt/VIII

6.

GRUPA WW Sp. z o. o.

Plac Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

TAK

8957,50

53,02 pkt

24 referencji

 

 7,27

pkt

60,29

pkt/V

7.

Control Marek Zima

l. Fabryczna 11

 Tychy 43 - 100

TAK

5790,00 zł      

82,03

pkt

17 referencji

 5,15

pkt

87,18

pkt/II

8

CONTICOM ANNA CECOT

ul. Morska 222/11

81-006 Gdynia

TAK

6824,50 Zł

 

69,60

pkt

5 referencji

 1,52

pkt

71,12/IV

pkt

9.

REDDOG SYSTEMS

Przemysław Bąchorek

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

TAK

5277,43 zł

 

90,00

pkt

4 referencje

1,21

pkt

91,21

pkt/I

 

 

Wybrano ofertę:

REDDOG SYSTEMS Przemysław Bąchorek

  1. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena i doświadczenie w tworzeniu i obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-09-15

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-15

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-15