Zamówienie Nr P.P.042.4.9.2017 z dnia 2017-09-08 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zapytania ofertowego 1/2017 na usługę prawną w ramach projektu „Puszcza i ludzie”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: zapytania ofertowego 1/2017 na usługę prawną w ramach projektu „Puszcza i ludzie”
Numer P.P.042.4.9.2017
Data wydania 2017-09-08

Znak sprawy: P.P.042.4.9.2017                                                                   Hajnówka, 08.09.2017 r.

 

 

 

Oferenci uczestniczący w postępowaniu ofertowym

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

                        Dotyczy: zapytania ofertowego 1/2017 na usługę prawną w ramach projektu „Puszcza i ludzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Powiat Hajnowski na podstawie Zarządzenia Nr 21/2017  Starosty Hajnowskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia procedur do projektu pn. "Puszcza i ludzie", w tym Procedury nr 1 szacowania wartości zamówienia, wyboru wykonawcy oraz zawarcia umowy dotyczącej zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro informuje, iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęło 10 ofert.

 

Zestawienie ofert po ocenie przez Zamawiającego:

 

L.p.

Nazwa oferenta

Zgodność oferty z wymaganiami formalnymi

 

Cena brutto (miesiąc)

Liczba punktów

Termin wykonania

Liczba punktów

Liczba punktów razem/Ranking

1

MDKA  A. Kamińska, M. Dobrzyńska – Dąbska

Kancelaria Prawna SP.P.

ul. Londyńska 24 lok. 4

03 – 921 Warszawa

 

 

TAK

650,00zł

80 pkt

 1 dzień

20 pkt

100 pkt/I

2

Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy sp.k.

ul. Piotrkowska 270

90-361 Łódź

 

TAK

1968,00 zł

26,42 pkt

 1 dzień

20 pkt

46,42 pkt/III

3

 Kancelaria Radcy Prawnego

Jacek Jeżowski

ul. Podczaszyńskiego 23/6

0-866 Warszawa

 

TAK

3567,00 zł

14,58 pkt

1 dzień

20 pkt

34,58 pkt/VII

4

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Olender ul. Sienkiewicza 10/28

18-400 Łomża

TAK

 4428,00 zł

11,74 pkt

 2 dni

18 pkt

29,74 pkt/IX

5

 Kancelaria Radcy Prawnego

Paweł Barański

ul. Upalna 15/43

15 – 668 Białystok

TAK

700,00 zł

74,29 pkt

1 dzień

20 pkt

94,29 pkt/II

6.

Kancelaria Radcy Prawnego

 Dariusz Kowalski

ul. Rubinowa 2/43

20-575 Lublin

TAK

2091,00zł

24,87 pkt

2 dni

18 pkt

42,87 pkt/V

7.

Konsorcjum:

Kancelaria Radcy Prawnego

Daniel Koziarski

ul. Uphagena 27/705

80-237 Gdańsk

KWZ GROUP Kancelaria Radcy Prawnego

Grzegorz Koziarski

ul.Pucka 12, 84-200 Wejherowo

TAK

4870,80 zł      

10,68 pkt

3 dni

16 pkt

26,68 pkt/X

8

Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmielewski

ul. W. Rzymowskiego 31

02-697 Warszawa

TAK

4245,15 zł

12,25 pkt

1 dzień

20 pkt

32,25 pkt/VIII

9.

Kancelaria

prawna

Robert Kozarzewski

Kąty Węgierskie, u. Modrzewiowa 2

05-126 Nieporęt

TAK

2200,00 zł

23,64 pkt

1 dzień

20 pkt

43,64 pkt/IV

10.

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Jakubczyk ul. Starobojarska 10/7

15 - 073 Białystok

TAK

2386,20 zł

21,79 pkt

1 dzień

20 pkt

41,79 pkt/VI

 

 

Wybrano ofertę:

MDKA  A. Kamińska, M. Dobrzyńska – Dąbska Kancelaria Prawna SP.P.

  1. Londyńska 24 lok. 4, 03 – 921 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego. Biorąc pod uwagę kryteria oceny: cena i termin wykonania oferta otrzymała największą liczbę punktów.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Data wytworzenia: 2017-09-08

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-09-08

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-09-08