Zamówienie Nr PP.042.1.2017 z dnia 2017-03-15 - ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka w ramach postępowania PP.042.1.2017.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka w ramach postępowania PP.042.1.2017.
Numer PP.042.1.2017
Data wydania 2017-03-15

Hajnówka, 15.03.2017 r.

 

PP.042.1.2017

 

                                                                                 Do wszystkich uczestników postępowania

                                                                                        prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

                                                                          dotyczącego udzielenia zamówienia na

                                                                              przeprowadzenie grupowych warsztatów

                                                                              oraz indywidualnego coachingu dla osób  

                                                                                            korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych

                                                                                            ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

                                                                  zamieszkujących miasto Hajnówka.

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przeprowadzenie grupowych warsztatów oraz indywidualnego coachingu dla osób korzystających z MOPS w Hajnówce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Hajnówka w ramach postępowania PP.042.1.2017.

Zamawiający informuje, iż w związku z pismem złożonym przez OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o., ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w dniu 08.03.2017 r.

Do Zamawiającego wpłynęła od w/w Wykonawcy informacja o niezgodnym z zapytaniem ofertowym wyborze oferty nie spełniającej wymogów Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności. O wynikach naboru Zamawiający poinformuje Wykonawców odrębnym pismem.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2017-03-16

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2017-03-16